• Evaņģelizācija

    • Pasākums tiem bērniem, kas nekad nav dzirdējuši par Jēzu un iemesls pasludināt Labo Vēsti par Jēzu!